• Aktualności

      • Zmiany, zmiany

      • W nowym roku szkolnym w naszej szkole nastąpiły zmiany. Są one związane nie tylko z sytuacją pandemiczną, do której dostosowano surowe zasady sanitarne.

       Zmienił się także skład grona pedagogicznego. Po wielu latach pracy na emeryturę odeszły dwie nauczycielki. Pożegnaliśmy Panie Elżbietę Paśko i Zofię Kardyś.

       Jesteśmy Paniom wdzięczni za tyle serca włożonego w edukację, wychowanie i kształtowanie postaw kilku pokoleń młodzieży i dedykujemy słowa św. Jana Pawła II:

       „Człowiek urzeczywistnia siebie samego poprzez swoją inteligencję i swoją wolność, i dokonując tego, traktuje je jako przedmiot i narzędzie rzeczy tego świata i sobie je przywłaszcza.”

       Z wyrazami szczerej wdzięczności i szacunku

       Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym

      • Świetlica

      • W dziale, 'Uczniowie i rodzice' utworzyliśmy dział dotyczący świetlicy. Zainteresowane osoby zapraszamy do lektury.

      • Rozpoczęcie roku szkolnego

      • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020r.

       Godz. 9:00 – Msza święta w Kościele Parafialnym w Tuszowie Narodowym

       Po mszy spotkanie na dziedzińcu szkolnym zachowaniem dystansu społecznego i w maseczkach.

       Następnie uczniowie przechodzą do klas na spotkania z wychowawcami. Z uwagi na obowiązujące zasady prosimy, aby rodzice nie wchodzili do szkoły wraz z dziećmi. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klasy I.

       O dystrybucji podręczników i innych sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły uczniowie dowiedzą się na rozpoczęciu roku szkolnego.

       Aktualizacja informacji – strona szkoły:  https://www.zsptuszownarodowy.pl/.

       Komunikacja z rodzicami odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Rodzice nowych uczniów otrzymają kody po ich wygenerowaniu.

       Dojazd 1 września 2020:

       Godz. 8.30 Grochowe Chruściele – Grochowe Trześń – Grochowe Antońka  - Grochowe Dęby – Grochowe Szkoła. Pozostali przyjeżdżają we własnym zakresie.

      • Bezpieczny powrót do szkoły

      • Zamieszczamy informacje dotyczące bezpiecznego powrotu do szkoły. W pliku Procedury_COVID, na samym końcu, znajduje się oświadczenie dotyczące uczniów, które musi być podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych. Życzymy dużo zdrowia. Do zobaczena :)

       Procedury_COVID.docx

      • Organizacja nadchodzącego roku szkolnego

      • Informacja dla Rodziców uczniów szkoły podstawowej dotycząca zasad organizacji nowego roku szkolnego zostanie opublikowana 27 sierpnia.

        

       Informacje dla Rodziców wychowanków przedszkola znajdują się w zakładce Przedszkole --> Informacje.

      • Wydawanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty

      • W piątek 31 lipca 2020 roku zapraszamy naszych Absolwentów, uczniów klas 8 na rozdanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

        

       Wydawanie zaświadczeń odbędzie się na dziedzińcu szkolnym według następującego harmonogramu:

       • gdzina 9.00 uczniowie z nr  1-10
       • gdzina 9.15 uczniowie z nr 11-19

       Wydawanie zaświadczeń odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

       Jednocześnie przypominamy również, że do 4 sierpnia 2020r., do godziny 15.00 należy zalogować się ponownie do systemu i zweryfikować poprawność danych wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę podstawową.

       12 sierpnia 2020r. szkoły ponadpodstawowe opublikują listy osób zakwalifikowanych.

       W dniach od 13 do 18 sierpnia 2020r.do godziny 15.00  należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej i dostarczyć oryginały dokumentów (świadectwo i zaświadczenie z wynikami egzaminu, zdjęcie do legitymacji i kartę zdrowia)

       19 sierpnia 2020r., o godz. 14.00 szkoły ponadpodstawowe opublikują listy przyjętych do tych szkól oraz dane dotyczące wolnych miejsc.

      • Informacje

      • Szanowni Państwo, jak co roku przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego planujemy zebranie z Rodzicami dzieci przedszkolnych w okolicach 20 sierpnia br. Jeżeli do tej pory stan epidemii nie zostanie zniesiony, w celu zachowania bezpieczeństwa spotkanie się nie odbędzie. Zamiast niego na stronie szkoły (zsptuszownarodowy.pl) w zakładce: przedszkole zostaną zamieszczone najważniejsze informacje związane z organizacją pracy w roku szkolnym 2020/2021.

      • Koniec roku szkolnego

      • Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom za pracę w minionym roku szkolnym, w szczególności za trud i zaangażowanie w trudnyn dla wszystkich czasie pandemii. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym :)

      • Zdalna Szkoła+

      • Nasza szkoła otrzymała wsparcie z programu "Zdalna Szkoła +" w postaci sprzętu do pracy na odległość. Laptopy wraz z oprogramowaniem o wartości 2750,00 brutto każdy zostały sfinansowane z projektu "Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w sprawie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

       Naszej szkole zostały przekazane 4 takie laptopy, a następnie zostały wypożyczone do zdalnej pracy uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy zgłosili potrzebę takiej formy wsparcia.

       Warto przypomnieć, że z poprzedniego programu "Zdalna Szkoła" również otrzymaliśmy 4 laptopy wraz z oprogramowaniem. 

       Jesteśmy wdzięczni za pomoc w usprawnieniu pracy zdalnej.

      • Projekt fundacji Orlen zakończony

      • W czerwcu 2020 roku zakończyła się realizacja projektu fundacji Orlen pt. Moje miejsce na Ziemi. Zadania projektowe realizowane były od października 2019, dzięki środkom finansowym, jakie szkoła otrzymała od fundacji. Głównym celem projektu było wyrabianie nawyków dbania o własne zdrowie wśród uczniów i chętnych dorosłych, promocja zdrowego stylu życia, wzrost świadomości o konieczności aktywnego wypoczynku oraz spożywania prostych, domowych, pozbawionych konserwantów produktów. W ramach projektu odbyły się m. in. warsztaty z dietetykiem, z rehabilitantem ruchowym, zorganizowano akcję promującą spożywanie własnoręcznie wykonanych soków, odbył się konkurs dla klas I-III Drugie śniadanie na szóstkę, konkurs on-line Przydomowe ogródki pełne zdrowia. W związku z pandemią projekt częściowo został zmodyfikowany i część środków przeznaczono na zakup drobnego sprzętu wspomagającego i usprawniającego komunikację i naukę zdalną. Społeczność szkoły dziękuje fundacji za umożliwienie realizacji wartościowych wychowawczo i edukacyjnie przedsięwzięć.

      • Dyżur wakacyjny Przedszkola w Tuszowie Narodowym

      • Ze względu na warunki pracy placówek spowodowane epidemią COVID-19 następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy. Liczba miejsc w placówkach będzie ograniczona, do limitu określonego w wytycznych MEN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku dużej liczby chętnych zostanie wprowadzona rotacja dzieci.

       Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i nauczycieli dzieci będą mogły uczęszczać tylko do swojego przedszkola po uprzednim zgłoszeniu do dyrektora tych dni, w które potrzebują opieki.

        

       Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
       w Tuszowie Narodowym

       praca:

       01.07-31.07.2020
       17.08.-31.08.2020

       Przerwa wakacyjna:
                     03.08-16.08.2020

      • Gaszyn Challenge

      • Dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej w Czajkowej. Z miła chęcią przyłączamy się do akcji i sami nominujemy: Gminę Tuszów Narodowy, Sołectwo Tuszów Narodowy oraz Zespół Szkół w Jaślanach.

      • Konkurs Przydomowe ogródki pełne zdrowia rozstrzygnięty!

      • W ramach  realizacji programu fundacji Orlen pt. Moje miejsce na Ziemi w szkole odbył się konkurs on-line promujący zdrowe, pozbawione nawozów sztucznych przydomowe uprawy warzyw. Komisja, analizując nadesłane na konkurs zdjęcia brała pod uwagę powierzchnię przydomowego ogródka, wielkość plonów oraz ogólne wrażenie. Okazało się, że komisja miała trudny wybór, ponieważ wszystkie ogródki były piękne, zadbane, ciekawe, pełne zdrowych warzyw, każdy ogródek miał inny klimat. Wyniki konkursu

       I nagroda-Jakub Król z Rodzicami

       II nagroda- Weronika Bielecka z Rodzicami, Zuzanna Tarapata z Rodzicami, Igor Peret z Rodzicami, Antoni Maziarz z Rodzicami, Filip Korzeń z Rodzicami, Piotr Mikosz z Babcią, Maja Jamrozy z Rodzicami, Mateusz Naprawa z Rodzicami, Sara Babula z Rodzicami

       III nagroda-Liliana Czerkies z Rodzicami

       Wyróżnienie-Piotr Babula z Rodzicami, Maciej Pietryka z Rodzicami.

       Właścicielom serdecznie gratulujemy, życzymy dużo przyjemności z korzystania z własnych upraw.

       Nagrody i dyplomy ufundowała fundacja Orlen.

       Na zdjęciu poniżej zwycięski ogród Rodziców Jakuba Króla :)

      • Zapraszamy do udziału w konkursie on-line pt. Przydomowe ogródki pełne zdrowia

      • Rodzice, albo dziadkowie mają ogródek warzywny? Posiali w nim różnorodne warzywa i zechcieliby pokazać, jak pięknie rosną. Wykonajcie zdjęcie ogrodu, tak, aby, jak najwięcej pokazać warzyw i przyślijcie na adres: sptuszowviz@wp.pl do 10 czerwca do godziny 24.00 (Zdjęcia przysłane po 10 czerwca nie wezmą udziału w konkursie). Właściciele najładniejszych i największych ogródków zostaną nagrodzeni. Nagrody ufundowała fundacja Orlen. Przysłanie zdjęć ogródków jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie oraz zgody na publikację wizerunku.

       Opis zdjęcia: imię i nazwisko ucznia klasa oraz informacja, czyj to ogródek.

      • Literacki sukces na podsumowanie roku szkolnego

      • Nasi uczniowie wzięli udział w pierwszej edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego ph. „Pogodnie
       witamy wiosnę!” organizowanego przez Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu oraz
       Mieleckie Towarzystwo Literackie.
       Z dumą informujemy, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych w kategorii „wiersz” są:
       Michał Duszkiewicz, który zdobył I miejsce
       Filip Łącz – wyróżniony.
       Gratulujemy uczniom i ich opiekunkom, paniom Małgorzacie Tyniec i Małgorzacie Wieczerzak.

      • Procedury w czasie pandemii

      • W zakładce "Dokumenty szkolne" znajdą Państwo procedury wraz z oświadczeniami i deklaracjami, które ważne są w czasie trwania pandemii wirusa. Prosimy o zapoznanie się z nimi.