• Nauczyciele

    • Joanna Barszcz
    • Joanna BarszczPedagog Szkolny
    • Barbara Ćwięka-Występek
    • Barbara Ćwięka-WystępekJęzyk polski, Plastyka
    • Jacek Cyganowski
    • Jacek CyganowskiWychowanie fizyczne
    • Małgorzata Forczek  
    • Małgorzata Forczek  Matematyka
    • Jakub Kotula
    • Jakub KotulaJęzyk angielski, Informatyka
    • Renata Kotula 
    • Renata Kotula Edukacja wczesnoszkolna
    • Elżbieta Maksoń
    • Elżbieta MaksońWychowawca przedszkola
    • Lucyna Maziarz 
    • Lucyna Maziarz Edukacja wczesnoszkolna, Muzyka, Informatyka
    • Patrycja Pieróg
    • Patrycja PierógNauczyciel wspomagający
    • Karolina Mitkiewicz
    • Karolina MitkiewiczJęzyk niemiecki
    • Monika Nowak
    • Monika NowakWychowawca przedszkola
    • Stanisław Pelic 
    • Stanisław Pelic Wicedyrektor, Wychowanie fizyczne, Doradztwo zawodowe
    • Małgorzata Pierzchała 
    • Małgorzata Pierzchała Wychowanie fizyczne
    • Marta Ryniewicz
    • Marta RyniewiczReligia
    • Monika Rzeźnik 
    • Monika Rzeźnik Język angielski
    • Krystyna Śręba
    • Krystyna ŚrębaBiologia, Przyroda
    • Teresa Staśto
    • Teresa StaśtoWychowawca przedszkola
    • Katarzyna Szeliga 
    • Katarzyna Szeliga Edukacja wczesnoszkolna
    • Małgorzata Tyniec 
    • Małgorzata Tyniec Historia, Język polski, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie do życia w rodzinie
    • Małgorzata Wieczerzak 
    • Małgorzata Wieczerzak Dyrektor, Język polski
    • Wioletta Zając
    • Wioletta ZającFizyka, Chemia
    • Grażyna Zalewska-Vizauer 
    • Grażyna Zalewska-Vizauer Edukacja wczesnoszkolna
    • Agata Zielińska
    • Agata ZielińskaWychowawca przedszkola