• Projekt edukcyjno-społeczny "KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI"

     • II edycja programu "Każdy inny - wszyscy równi'
     • II edycja programu "Każdy inny - wszyscy równi'

     • 07.09.2023 11:26
     • W roku szkolnym 2023/2024 Nasza szkoła uczestniczy w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjno- społecznego „Każdy inny- wszyscy równi”. Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
      Koordynatorami projektu zostały: Katarzyna Szeliga, Karolina Smoleń, Patrycja Pieróg
     • więcej