• 2020/2021

     • Szkolny ogródek pachnący zdrowiem
     • Szkolny ogródek pachnący zdrowiem

     • 14.05.2021 10:24
     • Uczniowie klasy II a na zajęciach z edukacji przyrodniczej w pierwszych dniach maja założyli ogródek warzywny na szkolnej grządce. Samodzielnie posiali warzywa, które jeszcze przed wakacjami powinny ucieszyć oko małych przyrodników. Zgodnie ustalili, że zorganizują klasowe śniadanie, wykorzystując sałatę rzodkiewkę, liście pietruszki bazylii i cebuli z ekologicznego własnego ogródka. Głównym celem zajęć było uwrażliwienie uczniów na wykorzystywanie w codziennych posiłkach zdrowych warzyw pochodzących z własnych upraw, jak również zaangażowanie dzieci w działalność praktyczną na rzecz zdrowa i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

     • więcej
     • Szkolenia nauczycieli w kierunku promocji zdrowia
     • Szkolenia nauczycieli w kierunku promocji zdrowia

     • 14.05.2021 10:20
     • Nauczyciele systematycznie podnoszą własne kwalifikacje i kompetencje, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach, w tym z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Szkolny koordynator SzPZ  G. Zalewska -Vizauer w styczniu 2021 została zakwalifikowana do projektu  Zdrowy styl życia-myślimy globalnie, działamy lokalnie. W ramach projektu uczestniczyła w 5 dniowych aktywnych i niezwykle atrakcyjnych warsztatach w formie hybrydowej prowadzonych przez trenerów norweskich. Upowszechniając atrakcyjne materiały wypracowane podczas warsztatów,  przykłady dobrych praktyk norwesko-polskich koordynator zaprezentował nauczycielom szkoły na szkoleniu Rady Pedagogicznej. Ponadto wszyscy nauczyciele szkoły uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Panią dr B. Wolny nt. Autoewaluacja w szkole promującej zdrowie, podczas których zdobyli bardzo cenne wskazówki do opracowania dokumentacji, ubiegając się o certyfikat krajowy.
     • więcej
     • Zdrowe powietrze w moich rękach
     • Zdrowe powietrze w moich rękach

     • 14.05.2021 10:16
     • Dla uczniów szkoły bardzo ważne jest piękno i dbałość o najbliższe otoczenie. Tym razem uczniowie klas I-III zadbali o czyste zdrowe powietrze w okolicy szkoły. Otrzymane nagrody w Gminnym Przeglądzie Piosenki Żegnaj zimo-witaj wiosno 2021, przeznaczyli na wzbogacenie szkolnego ogrodu. Klasy wsadziły sadzonki liściastych krzewów w ogrodzie, upiększając i zwiększając bioróżnorodność ogrodu. Uczniowie przyczynili się również do zwiększonej produkcji tlenu i zmniejszania nadmiaru dwutlenku węgla w najbliższym środowisku. Mali ekolodzy wiedzą, że drzewa i krzewy  liściaste efektywniej oczyszczają powietrze niż iglaste.
     • więcej
     • Ogólnopolski projekt Zdrowo jem, więcej wiem
     • Ogólnopolski projekt Zdrowo jem, więcej wiem

     • 20.05.2021 08:21
     • Uczniowie klasy II a w II półroczu  realizują ogólnopolski projekt BOŚ Zdrowo jem, więcej wiem. W ramach projektu uczestniczą w zajęciach z edukacji prozdrowotnej. Pracując aktywnymi metodami wykonali piramidę zdrowia dzieci w wieku szkolnym, poznali ilość spożywanych produktów i niezbędny czas aktywności ruchowej w ciągu doby gwarantujący  zdrowie. Poprzez zabawy edukacyjne poznali tajemnice zdrowia tkwiące w wodzie. Swoimi umiejętnościami w zakresie edukacji prozdrowotnej podzielili się z rodzicami, prezentując im zdjęcia z zajęć.

     • więcej