• Aktualności

     • 142 rocznica urodzenia naszego wielkiego rodaka gen. Władysława Sikorskiego
      • 142 rocznica urodzenia naszego wielkiego rodaka gen. Władysława Sikorskiego

      • 19 maja 2023 roku świętowaliśmy 142 rocznicę urodzenia naszego wielkiego rodaka gen. Władysława Sikorskiego. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie. Rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym. Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik generała, gdzie odśpiewali hymn państwowy i złożyli kwiaty. Dalsza część odbyła się w tuszowskiej szkole noszącej imię generała Władysława Sikorskiego. Część artystyczna w wykonaniu uczniów stanowiła rozważania wokół hasła: „Jedna jest Polska”. Wójt gminy w swoim wystąpieniu podkreślił rolę niepodważalnych autorytetów w wychowaniu młodego pokolenia.

       Uroczystość uświetnili swoją obecnością Delegację Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie Na czele z kierownikiem Wydziału Walk i Męczeństwa dr. Piotrem Szopą,

       Jan Tarapata – radny sejmiku wojewódzkiego, Hubert Sobiczewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec, radni gminni na czele z przewodniczącym Waldemarem Maziarzem, Adrzej Głaz – wójt gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gminy, poczty sztandarowe wszystkich szkół gminnych, rodzice na czele z Katarzyną Winiarz - przewodniczącą Rady Rodziców SP w Tuszowie Narodowym, nauczyciele emeryci, mieszkańcy.

       Podsumowaniem świętowania było wręczenie nagród w gminnych  konkursach towarzyszących obchodom.

        

       Nagrodzeni w turnieju wiedzy o generale Sikorskim:

       Nagrodzeni:

       Szymon Maksoń – ZSP Tuszów Narodowy
       Michał Tyniec - ZSP Tuszów Narodowy

       Zuzanna Tarapata – ZSP Tuszów Narodowy

       Jakub Pluta – ZS Malinie

        

       Wyróżnieni:

       Patryk Gałka – ZS Malinie

       Aleksandra Kasprzak – ZSP Tuszów Narodowy

       Mikołaj Otfinowski – SP Borki Nizińskie

       Michał Babula – ZSP Tuszów Narodowy

        

        

       Laureaci konkursu pieśni maryjnej i papieskiej:

       Kategoria klas I-III

       Nagrody:

       Angelika Hyjek klasa III  SP Jaślany, opiekun:  Ewa Indyk

       Karina Konefał klasa VI SP Borki Nizińskie, opiekun: Barbara Jabłońska i Arkadiusz Chwałek

       Marlena Bieniek klasa I SP Tuszów Narodowy, opiekun: Grażyna Zalewska – Vizauer

       Wyróżnienia:

       Lena Klich klasa I SP Jaślany, opiekun: Sylwia Kania

       Filip Świątek klasa III SP Tuszów Narodowy, opiekun: Lucyna Maziarz

       Aleksandra Pękala klasa II SP Tuszów Narodowy, opiekun: Renata Kotula i Patrycja Pieróg

       Nikola Rączka klasa I SP Tuszów Narodowy, opiekun: Grażyna Zalewska – Vizauer

       Kategoria klas IV-VI

       Nagrody

       Karolina Demko klasa VI SP Czajkowa opiekun: Marzena Barszcz

       Julia Krakowska klasa VI SP Jaślany opiekun: Sylwia Kania

       Lena Stefaniak klasa VI  SP Borki Nizińskie opiekun: Barbara Jabłońska i Arkadiusz Chwałek

       Julia Świątek klasa V  SP Tuszów Narodowy opiekun: Lucyna Maziarz

       Zuzanna Pietryka klasa IV SP Malinie opiekun: Arkadiusz Chwałek

       Wyróżnienia

       Wiktoria Piechota klasa IV  SP Czajkowa, opiekun: Marzena Barszcz

       Weronika Graniczka klasa VI SP Borki Nizińskie, opiekun:  Barbara Jabłońska i Arkadiusz Chwałek

       Maja Jamrozy klasa IV SP Tuszów Narodowy, opiekun: Lucyna Maziarz

       Magdalena Bukowska klasa IV SP Malinie, opiekun: Arkadiusz Chwałek

       Krzysztof Hyjek klasa VI SP Malinie, opiekun: Arkadiusz Chwałek

     • Finał programu "Rosnę z matematyką"
      • Finał programu "Rosnę z matematyką"

      • Dzieci z oddziału zerowego oraz  z oddziału pięciolatków od 01 lutego do 30 kwietnia uczestniczyły w dodatkowych zajęciach matematycznych w ramach  programu grantowego Rosnę z matematyką. Środki na realizację zwycięskiego projektu przekazała Fundacja Mbanku. Przedszkolaki poprzez zabawę, własne doświadczenie, praktyczne działanie poznawały liczby, szukały matematyki w sali przedszkolnej, w domu, w ogródku, na boisku itp. Samodzielnie podejmowały próby mierzenia długości, objętości, ważenia, liczenia, rozpoznawania monet. W ramach działań projektowych chętne dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. Gdzie mieszka matematyka. 11 uczestników konkursu za artystyczne  wykonanie ciekawych, trafnych spostrzeżeń otrzymało pamiątkowe dyplomy i nagrody, których zakup sfinansowała również  fundacja Mbanku.

     • Posadzili "Las Papieski"
      • Posadzili "Las Papieski"

      • Nadleśnictwo Mielec zainicjowało piękną akcję posadzenia Lasu Papieskiego, do której zaproszeni zostali uczniowie naszej szkoły. W pogodny kwietniowy dzień w Leśnictwie Malinie (oddz. 157d) pracownicy nadleśnictwa, na czele z nadleśniczym Hubertem Sobiczewskim, spotkali się z uczniami klasy VI, będącymi pod opieką Pani dyrektor Małgorzaty Wieczerzak i nauczyciela Grażyny Zalewskiej-Vizauer. Na 38 arowej powierzchni, wśród rosnących modrzewi, wszyscy zebrani posadzili 500 sadzonek buka, wzbogacając w ten sposób bioróżnorodność środowiska leśnego. Nadleśniczy, zwracając się do zebranych uczniów i pracowników poinformował, że posadzony las poświęcony zostanie wielkiemu Polakowi - Świętemu Janowi Pawłowi II.

       Dla uczniów to wyjątkowo wartościowa edukacja integrująca treści społeczne, patriotyczne, przyrodnicze i ekologiczne.