• Certyfikaty

    • Nasze certyfikaty

    • Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.

     Nasza szkoła przystąpiła do aktywnego udziału w programie w roku 2010.W praktyce wspólnie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami lokalnymi , rodzicami, pracownikami i uczniami   tworzymy klimat  i środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspieramy rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. W roku 2014 przystąpiliśmy do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie ,od roku 2017 posiadamy Certyfikat  przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Obecnie jesteśmy na etapie działań zmierzających w przyszłości do uzyskania Certyfikatu Krajowego. Szkolnym koordynatorem  programu jest Grażyna Zalewska-Vizauer.