• 12. odsłona Narodowego Czytania w roku 2023 to odkrywanie piękna pozytywistycznej powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”

      Jak co roku akcja została objęta patronatem przez parę prezydencką. Państwo Agata i Andrzej Duda czytali fragmenty w sobotę 9 września. W naszej szkole wydarzenie odbyło się 13 września. Polonistki panie Barbara Ćwięka i Małgorzata Tyniec przygotowały uczniów klas starszych do spotkania z legendą o Janie i Cecylii, z emo
     • 4 września uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny. Tradycyjnie o godzinie 9.00 odbyła się Msza Święta, w czasie której prosiliśmy Matkę Bożą Wspomożenia Wiernych o łaski na najbliższe 10 miesięcy pracy. O 10.00 społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej , by wspólnie świętować inaugurację roku szkolnego 2023/2024. Pani dyrektor Małgorzata Wieczerzak serdecznie przywitała wszystkich zebranych gości na czele z gospodarzem gminy panem An
     • Poniżej znajduje się plik z listą przedszkolaków podzielonych na grupy. Zainteresowanych zapraszamy do lektury:

      przedszkole_lista_podzial_na_grupy.docx
      • Dzień Babci i Dziadka

       Uczniowie klasy I i II przygotowali dla swoich Babć i Dziadków piękne laurki z okazji ich święta. Zapragnęli podziękować im w ten sposób za opiekę, wsparcie i miłość. Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy naszym kochanym Seniorom zdrowia, spełnienia marzeń i pociechy z wnucząt.

      • Sukces Lili z klasy IIa

       Liliana Czerkies z klasy II a zdobyła wyróżnienie w etapie Regionalnym XXXIV edycji ogólnopolskiego konkursu Mój las. Organizatorem i fundatorem nagród na etapie regionalnym był Zarząd Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie. Uczniowie z klasy I, II a, III a, III b podczas nauki zdalnej brali udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym o treści przyrodniczej. Mieli wyrazić swoją przyjaźń z lasem. Mali artyści doskonale poradzili sobie z trudnym tematem. Szczęście uśmiechnęło się, jak to w życiu bywa, do jednej osoby- Lili.:) Gratulujemy!

      • Ferie zimowe

       W terminie 4-17 stycznia 2021 r. trwają ferie zimowe. Życzymy wszystkim bezpiecznego wypoczynku w obecnych warunkach sanitarnych. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wytycznych i obostrzeń. Informacje dotyczące nauki po feriach podamy pod koniec przyszłego tygodnia na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym

      • Życzenia świąteczne

       Bóg się rodzi, moc truchleje!

       Nowonarodzone Dziecię, w nędznej szopie narodzone

       przynosi Nadzieję i Radość.

       Niech święta Bożego Narodzenia

       umocnią Cię w tej Nadziei, Radości i Zdrowiu

       w każdym dniu Nowego 2020 Roku.

       Życzą Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

       Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tuszowie Narodowym

      • Posadziliśmy drzewa św. Franciszka!

       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszowie Narodowym jesienią 2020 roku wziął udział w ogólnopolskim Programie Drzewo Franciszka realizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie. W ramach współpracy fundacja sfinansowała szkole zakup sadzonki jodły koreańskiej oraz sadzonek jodły zwyczajnej. Dzieci z oddziału O posadziły przy dużej pomocy pana dyrektora sadzonki jodły w ogrodzie szkolnym:). Dziękujemy serdecznie fundacji za wartościowe drzewka, które będziemy pielęgnować, obserwować i poznawać.

      • Święto Niepodległości

       10 listopada w naszej szkole zgodnie z możliwościami uczciliśmy Święto Niepodległości. Uczniowie podczas pracy zdalnej o 11.11 odśpiewali hymn. Przedszkolaki natomiast wykonały prace plastyczne po wysłuchaniu opowieści o wolności. Pomnik naszego historycznego patrona Świętego Jana Pawła II został udekorowany dzięki pomocy państwa Duszkiewiczów z Chorzelowa.

      • Pasowanie na ucznia

       Data 13 października 2020r stała się niezwykle ważna dla 23 uczniów naszej szkoły. Otóż w tym dniu, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną, odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy I. Pani dyrektor Małgorzata Wieczerzak dokonała uroczystego pasowania i przyjęcia dziesięciu dziewczynek i trzynastu chłopców w poczet uczniów szkoły. Dzieci pod kierunkiem wychowawcy Lucyny Maziarz i Cynthii Krzysztoforskiej przygotowały piękną część artystyczną, śpiewały, recytowały i odgadywały zagadki przygotowane przez starsze koleżanki z klasy VIII. Na koniec uroczystości uczniowie wraz z rodzicami wsadzili przed sala gimnastyczną jodłę kanadyjską jako pamiątkę tej ważnej dla nich chwili, o czym będzie przypominać kłódeczka z wygrawerowaną datą.

      • Wystawa on-line prac konkursowych Moja rodzina żyje zdrowo

       Rejonowy Konkurs Moja rodzina żyje zdrowo zorganizował ZSP w Tuszowie Narodowym, przy aktywnej współpracy i zaangażowaniu Zarządu Okręgu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Mieleckiego. Fundatorem nagród jest Nadleśnictwo Mielec oraz Powiat Mielecki. Celem wydarzenia było promowanie zdrowego stylu życia w rodzinach uczniów. Konkurs ogłoszony w lutym 2020 r, został odroczony w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach. Ostatecznie sfinalizowany w październiku w formie on-line w związku z utrzymującą się falą pandemii. Prace wykonali uczniowie szkół należących do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wszystkie prace są wyjątkowe pod względem artystycznym i edukacyjnym. Nagrody otrzymali :

      • Warsztaty w plenerze

       W ostatnim dniu kalendarzowego lata 2020 roku uczniowie klasy II a i III a uczestniczyli w warsztatach plenerowych na terenie Nadleśnictwa Mielec. Organizacja wyjazdu i pobyt zostały zorganizowane w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów cały pobyt zorganizowano w przestrzeni otwartej. Plener z edukacji przyrodniczej odbył się na ścieżce Do bobra, gdzie pani Teresa Krupa-Wróbel z nadleśnictwa pokazywała poszczególne gatunki typowych drzew i krzewów leśnych. Dzieci dostrzegały charakterystyczne cechy poszczególnych roślin, zauważały różnice. To była bardzo wartościowa lekcja przyrody! Ruchowe zabawy plenerowe wyzwoliły w dzieciach aktywność ,kreatywność i pomysłowość. Uczniowie udowodnili, że do udanej zabawy nie potrzebują drogich zabawek, a jedynie grupy rówieśników i dziecięcej swobody.! Dopełnieniem

      • Narodowe czytanie 2020

       8 września 2020r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym obyło się czytanie fragmentów „Balladyny” J. Słowackiego w ramach Narodowego Czytania dzieł literatury polskiej, które ma miejsce co roku od 2012 r, kiedy to para prezydencka zainicjowała akcję wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

      • Pożegnanie absolwentów

       24 czerwca 2020 roku pożegnaliśmy absolwentów, którzy w reżimie sanitarnym odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Z kolei 31 lipca spotkaliśmy się ponownie, by przekazać wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jesteśmy dumni z naszych tegorocznych absolwentów, ponieważ zdalne nauczanie nie spowodowało spadku aktywności młodzieży. Wyniki egzaminu są wysokie i świadczą o efektywnej pracy uczniów i nauczycieli. Wiemy już, że wszyscy dostali się do wybranych szkół. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

   • Godziny dzwonków

    Piątek 22.09.2023
   • Librus Synergia
   • Galeria zdjęć

     brak danych
   • Biuletyn informacji publicznej