• Aktualności

     • Otwarcie i poświęcenie kompleksu boisk
      • Otwarcie i poświęcenie kompleksu boisk

      • 19 września 2022 r. był dniem upamiętnienia wydarzeń historycznych, ważnych dla naszej ojczyzny. 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa spowodowana napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę. 17 września nastąpiła agresja sowiecka na wschodnie tereny naszego kraju, czego skutkiem był tzw. IV rozbiór Polski. Uczestnicy uroczystości związanej z otwarciem i poświęceniem kompleksu sportowego przy szkole złożyli kwiaty przed pomnikiem generała Sikorskiego, męża stanu, który 28 września 1939 roku stanął na czele Rządu Jedności i Obrony Narodowej na Emigracji i równocześnie został powołany na Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych odbudowywanych na terenach sojuszniczej Francji, a później Wielkiej Brytanii. Z naszej strony jest to wyraz hołdu i wdzięczności dla generała – naszego rodaka oraz wszystkich żołnierzy, którzy w kampanii wrześniowej walczyli o wolną Polskę. Wydarzenia września 1939 r. zadecydowały o przyszłości Rzeczpospolitej na kolejnych 50 lat. Przez ten okres począwszy od zakończenia wojny w 1945 r. do pierwszych demokratycznych wyborów parlamentarnych nasza ojczyzna znajdowała się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Dziś jesteśmy szczęśliwi, że możemy cieszyć się wolnością, korzystać z licznych dóbr, do których należy nowo oddany kompleks sportowy sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i gminę w kwotach po około 600 tys zł. (604 423 zł z Ministerstwa Sportu). Jego poświęcenia dokonał proboszcz tuszowskiej parafii ks. Wiesław Konior, który po modlitwie życzył wszystkim korzystającym z boisk zdrowia i sił do wysiłku fizycznego.

       W obecności Andrzeja Głaza, wójta gminy i wielkiego przyjaciela młodzieży, Sekretarz Renaty Paterak, dyrektorów szkół i instytucji, radnych na czele z przewodniczącym Waldemarem Maziarzem, sołtysów, rodziców i społeczności szkolnej można było jeszcze intensywniej przeżywać ważne wydarzenia o charakterze historyczno – sportowym. W swoim wystąpieniu wójt gminy zwrócił szczególną uwagę na rolę aktywności fizycznej w życiu każdego człowieka. W stronę radnych i sołtysów skierował słowa podziękowania za wsparcie i dobre decyzje. Zaznaczył także, że rozbudowa boisk była możliwa dzięki życzliwości księdza proboszcza oraz zaangażowaniu europosła Tomasza Poręby i wiceministra sportu Jacka Osucha. Życzył młodzieży aktywności fizycznej.

       Po wystąpieniach młodzież zaprezentowała widowisko muzyczno – sportowe. Na koniec podziękowała za boiska i nowe koszulki sportowe, w których będzie reprezentować szkołę i gminę podczas różnych zawodów.

     • Narodowe czytanie
      • Narodowe czytanie

      • Jak co roku nasza społeczność przyłączyła się do inicjatywy „Narodowe Czytanie”. To coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Od początku trwania tego czytelniczego przedsięwzięcia patronuje jej para prezydencka, która każdego roku uczestniczy w prezentacji wybranych fragmentów tekstów.

       W naszej szkole akcja została przeprowadzona 6 września. Pani dyrektor wprowadziła zebranych w tematykę spotkania, przypomniała historię związana z narodowym czytaniem oraz ważną rolę, jaką w dziejach naszego narodu odegrały „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza- lektura tegorocznego spotkania. Następnie uczniowie przygotowani przez panie Barbarę Ćwiękę i Lucynę Maziarz zaprezentowali teksty: „Powrót taty”, „Panią Twardowską” i „Romantyczność”. Recytacjom towarzyszyły muzyczne wersje tekstów wraz z pokazem tanecznym.

       Wspólne czytanie zakończono zaproszeniem do udziału w akcji w kolejnym roku, kiedy to będą prezentowane fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

      • 1 września 2022 r. we wszystkich szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek. W zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym powitano nowy rok szkolny w szczególny sposób. Po Mszy Świętej w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Po oficjalnej części z udziałem pocztu sztandarowego zebranych powitała dyrektor szkoły Małgorzata Wieczerzak, przypominając o podwójnej okazji spotkania: powitaniu nowego roku szkolnego oraz kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klasy V wraz z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali montaż słowno-muzyczny nawiązujący do obu wydarzeń. Dyrekcja powitała wszystkich uczniów, a szczególnie ciepło zwróciła się do pierwszoklasistów oraz nowych uczniów, którzy dołączyli do tuszowskiej społeczności. Następnie zaprezentowała kadrę i przypomniała podstawowe zasady organizacyjne. Zakończeniem pierwszego dnia w szkole było spotkanie z wychowawcami klas: I- p. Grażyna Zalewska-Vizauer, II – p. Renata Kotula, III – p. Lucyna Maziarz, IV- p. Barbara Ćwięka – Występek, V- p. Małgorzata Forczek, VI- p. Małgorzata Tyniec, VII- p. Stanisław Pelic, VIII – p. Monika Rzeźnik.

       Do dyspozycji uczniów został oddany nowy kompleks sportowy. Uroczyste otwarcie zostało zaplanowane na 19 września.

       Przedszkole od 1 września pracuje w pełnym wymiarze. Nie ma miejsc wolnych.

       Wszystkim wychowanko, uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz rodzicom życzymy zdrowia i jak najwięcej powodów do radości.