• Aktualności

      • Edukacja finansowa z fundacją Mbanku

      • W roku szkolnym 2021/22 uczniowie klas III ze SP w Tuszowie Narodowym, Maliniu i Czajkowej uczestniczą  w dodatkowych zajęciach z edukacji finansowej w ramach projektu Mali finansiści ludźmi sukcesu w przyszłości. Grantobiorcą projektu  sfinansowanego  przez fundację Mbanku jest Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze  Ojcowizna w Tuszowie Narodowym. Liderem działań projektowych jest SP w Tuszowie Narodowym.  Zajęcia realizowane w formie warsztatowo-zabawowej wyposażą uczniów w podstawowe pojęcia i umiejętności związane z oszczędzaniem, gospodarowaniem pieniędzmi, walutą, budżetem itp. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 2 konkursach; plastycznym i matematycznym o tematyce oszczędnego gospodarowania budżetem i rozsądnego wydawania pieniędzy.

      • Lekcja w bibliotece

      • W październiku uczniowie klasy III byli na zajęciach  w Bibliotece Publicznej w Tuszowie Narodowym. Podczas  pobytu poznali  serię książek dla dzieci  o wydarzeniach historycznych, zwłaszcza dotyczących II wojny światowej. Wysłuchane fragmenty książki pt. Zaklęcie na w... zaciekawiły trzecioklasistów życiem rówieśników w czasie wojny i co niektórzy  wypożyczyli tę tematykę na jesienne wieczory. Inni wybrali coś do poczytania z kręgu swoich zainteresowań.

      • Pasowanie na ucznia

      • 12 października 2021r  w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W obecności  dyrekcji, rodziców, uczniów klas młodszych i ich  wychowawców pierwszoklasiści wystąpili z częścią artystyczną.  Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i talenty pod kierunkiem wychowawczyni p. Renaty Kotuli i nauczyciela współorganizującego p. Katarzyny Muchy. Następnie, po  złożeniu ślubowania, 26 pierwszaków zostało uroczyście pasowanych na ucznia przez p. dyrektor Małgorzatę Wieczerzak. Pan dyrektor Stanisław Pelic wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy, a przewodnicząca Rady Rodziców p. Katarzyna Winiarz wraz z przedstawicielem trójki klasowej p. Mirellą Wieczerzak piękne upominki. Pierwszoklasiści otrzymali również drobne prezenty od swoich starszych kolegów z klas II i III.  Ostatnimi punktami uroczystości było zasadzenie drzewka w ogrodzie szkolnym oraz poczęstunek przygotowany dla dzieci przez rodziców.

      • Spotkanie uczniów z policjantkami

      • We wrześniu odbyło się spotkanie uczniów z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Prelekcje były wygłaszane w dwóch grupach wiekowych, kl. I-III – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz kl. IV – VIII, które oprócz zagadnień dotyczących bezpiecznego poruszania się zostały zapoznane z informacjami dotyczącymi odpowiedzialności karnej nieletnich.

       Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas młodszych poznają zasady bezpiecznego zachowania podczas drogi do szkoły i do domu, jak również w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych. Zaproszone panie policjantki przekazały dzieciom informacje dotyczące zasad przechodzenia przez ulicę, numerów alarmowych, zwróciły szczególną uwagę na zawieranie znajomości z osobami nieznajomymi, jak również zachowania ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. W czasie spotkania z młodzieżą klas starszych policjantki poruszyły temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników oraz zasad zachowania się, które obowiązują w szkole i poza nią. Poruszono również temat cyberprzemocy oraz skutków niewłaściwego korzystania z Internetu.  Uczniowie dowiedzieli się, kiedy ponoszą odpowiedzialność prawną za niewłaściwe korzystanie z najnowszych technik informacyjnych oraz zachowań noszących miano demoralizujących.

      • Dzień Chłopaka

      • W naszej szkole pamiętamy o wszystkich panach bez względu na wiek, a szczególnie w dniu ich święta. Z tej okazji 30 września samorząd szkolny zorganizował Dzień muszki i krawata. Chłopcy pięknie prezentowali się z tym eleganckim dodatkiem do garderoby. Były wersje na poważnie, uroczyście a także na wesoło. Gratulacjom i życzeniom nie było końca.