• 2018/2019

   • Warsztaty leśne
    • Warsztaty leśne

    • 25.01.2021 02:24
    • Na terenie Nadleśnictwa Mielec w Leśnictwie Malinie odbyły się warsztaty leśne pt. Edukacja leśna w kierunku praktycznego zatrzymania zmian klimatycznych. Warsztaty odbyły się w ramach realizacji  na terenie Gminy Tuszów Narodowy, a zarazem na obszarze  działania LGD Lasovia  projektu Przyroda źródłem integracji i aktywności społecznej mieszkańców. W zajęciach plenerowych ,które zorganizował lider projektu-Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym  wzięli udział przedstawiciele każdej ze szkół z terenu gminy. W ramach warsztatów  prowadzonych  przez leśniczego Leszka Magdę uczestnicy poznali korzyści sadzenia drzew liściastych, nabyli praktycznych umiejętności sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów. Integrującym elementem spotkania było wspólne pieczenie kiełbasek, poczęstunek, a  zarazem  wymiana doświadczeń  przy jesiennym ognisku.  Dziękujemy panu Leszkowi za super organizację  warunków do spotkania. Grantobiorcą projektu jest Stowarzyszenie  Ojcowizna w Tuszowie Narodowym ,natomiast wsparcia finansowego udzieliła LGD Lasovia.

    • Wróć do listy artykułów